Irak Şam İslam(?) Devleti

Son zamanlarda popüler olan ve islamın 11 eylül ile inanılmaz derecede sarsılmaya başlayan imajını tamamen islam=terör denklemine çeviren terör topluluğunun ismi Irak Şam İslam Devleti.(sırf seo’su iyi olsun diye tekrar yazmadım tabii.)

Günümüzde artan terör olaylarıyla birlikte türkiye’nin giderek terör içermesine alışıldık bir devlete dönmesi beni bu yazıyı yazmaya itti.

Bu konuyu ele alırken islamı sadece kuran anlayışıyla ele almaya çalışmalıyız’dan öte sapkın bir bakış açısı kullanmamaya çalışacağım.

“5. haram aylar çıkınca bu allah`a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. şüphesiz allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

Bu ayet ateistlerin en çok sevdiği ayetlerden biridir. Eğer inancına sadık bir müslüman kuran okumamışsa bu ayeti görünce şaşırabilir. Bu oryantalist bakış açısından öte bir paragrafı bir metinden alıp çekmeyle ilgili tamamen. 1 000 000 kere bu ayetten söz edilmiş olsa da ateistler ısrarla bu ayetin bağlamını başka yerlere çekerler.

Eğer cahil bir topluluğu katliama ikna etmek istiyorsanız, bu ayeti rahatça söyleyebilirsiniz. Kaldı ki bu ayetteki müslüman olma tanımı da oldukça geniş bir çerçevede verilmiş gibi. Mesela sadece bu ayetten o zaman zekat vermeyenleri de öldürebilir miyiz? gibi çeşitli sapkın fikirler de çıkabilir.

Az önce dediğim gibi bu ayetle kuran’ı bilmeyen birini rahatlıkla islamın şiddet istediğine ikna edebilirsiniz. Lakin aynı zamanda bu ayetle ikna edebilmenizin diğer bir sebebiyse türk toplumunun ya da diğer bir deyimle orta doğu toplumlarının genelde kitap okumayı, analiz etmeyi alışkanlık haline getirmemeleridir.

Hal böyle olunca sadece kişiler işitsel bir kültüre teslim oluyorlar. Bu da bilgisizliğe yol açıyor. Kaldı ki daha inandığını söylediği kutsal kitabını okumayan adamın gerçekten dinle ne kadar ilişkili olduğu da tartışılabilir.

Ayetin sure içerisindeki manasına dönecek olursak:

ayetin öncesinde şöyle bir ayetle karşılaşırız:

4. ancak allah`a ortak koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar, bu hükmün dışındadır. onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. şüphesiz allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever.

Yani bu ayette diyor ki anlaşma yaptıklarınızla savaş yapmıyorsunuz. Dolayısıyla 5. ayetin kapsamı savaş hali oluyor. Size savaş ilan eden bir milletle olan savaştan söz ediliyor.

Yine ateistler bu iki ayetin devamı olan 6. ayetten de söz etmezler.

“6. eğer allah`a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, allah`ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.”

Dolayısıyla bu 3 ayetle bile çok rahat bir şekilde islamın random inanmayan öldürme şeklinde bir yöntemi olmadığı anlaşılabilir.

http://sozluk.alimallah.com/tevbe+suresi.html

Peki sözlerim nasıl tam olarak anlaşılmayabilir?

1-)Ayeti yalanladığını ilan eden hadisler uydurulmuştur.

Bazı hadislerde peygamberin inanmayanları öldürdüğünden söz edilir.

2-) Hoşlanılan din adamına körü körüne bağlanılmıştır ve o din adamı savaşı seviyordur.

Metnin özeti:

Kuran okuyan biri eğer ortalama bir zekaya sahipse ve kuran’ı dinin tek kaynağı olarak görüyorsa işid vahşetini islamla ilişkili görmez.

Eğer ilişkili görüyorsa ya çoktan ateist oldum yaa amaan boşver diyor olabilir. Neticede doğal olarak insanlar büyük karar değişmelerine dirençlidirler.

Daha kötüsü ise bunu ilişkili görüp aynı zamanda bu terör vahşetini ısrarla devam ettirmeleri oluyor tabii.

Bir Cevap Yazın