Kuranda ibrahim peygamberin kıssasının anlatmak istediği

“100. “rabbim! bana sâlihlerden olacak bir evlât ver.”

101. biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

102. çocuk kendisi ile beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: “ey oğulcuğum! rüyâda ben seni boğazladığımı görüyorum. bir (düşün) bak, ne dersin?” dedi. o da: “ey babacığım! emrolunduğun şeyi yap! i̇nşaallah beni sabredenlerden bulacaksın.” dedi.

103. her ikisi de allah`ın emrine ram oldular. babası oğlunu alnı üzerine yatırdı.

104. biz ona: “yâ i̇brahim!” diye seslendik.

105. “rüyana sadakat gösterdin, işte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.”

106. bu gerçekten apaçık bir imtihandı.

107. biz oğluna bedel olarak ona büyük bir kurbanlık verdik.

108. sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık.

109. bizden selâm olsun i̇brahim`e!

110. i̇şte biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız.

111. doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı.

112. biz ona sâlihlerden bir peygamber olacak i̇shak`ı müjdeledik.

113. i̇brahim`e de i̇shak`a da bereketler verdik. lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendisine açıktan açığa zulmedenler de olacak”

http://sozluk.alimallah.com/37.html

Burada ayetleri anlayabilmek için gerçekten inanılması gereken temel şeyler bulunuyor.

Bunlardan bir kaçı şöyle:

1-)Çocuğun verilmesini sağlayan şey zaten yaratıcı olan Allah. Çocuk için dua edildiğinden bahsediliyor. Yani Allah olmasaydı bir hiç olduğun gerçeğine inanmadıktan sonra ateistler zaten bu ayetleri mantıklı bulmayacaktır. Materyalizmlerinde boğuldukları için böyle şeyler anlamlı gelmeyebilir.

2-)İbrahim sonsuz sadakatle görürcesine Allah’a inanıyor.

3-)İbrahim Allah’la doğrudan iletişim kurabiliyor.

4-)Buradaki çocuk da aslında çok sevilen dünyevi bir nesneyi temsil ediyor.

İbrahim peygamberin burada çocuğunu feda edebbilmesi de Allah’a olan inanılmaz inancının göstergesi. Çünkü en sevdiği şeyi bile feda edebildiğini görüyoruz.

Ayrıca ateistlerin endişe ettiği gibi bu şahıslar endişe de etmiyor. Çünkü Allah’a inanıyorlar. İnanmayan birinin empati kurduğunda endişe etmesi ve saçma bulması da oldukça doğal. İnsan inanmadığı için dünyada en sevdiği şeyi feda etmek istemez tabii.

Satranç oynamak caiz midir?

satrancin faydalari
satrancin faydalari

Nedense sık sık sorulan sorulardan biridir. İçgüdüsel olarak insan ne var ki bunda? Satranç oynamanın kime zararı vardır diye düşünebilir. Ancak bazen kural uydurmayı seven hadis tutkunları uydurma sözlerle dini darlaştırmaya çalışmaktadır.

Kuran ise kural uydurmayı sevenler için şöyle demiştir.

“dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü `bu helaldir, bu haramdır,` demeyin. böylece allah`a yalan yakıştırmış olursunuz. allah`a yalan yakıştıranlar başarıya ulaşamazlar. (edip yüksel çevirisi.)”

Nahl Suresi 116.

Kurancılık metodu izlendiğinde(tek kaynak kuran) satranç hiçbir problem oluşturmamaktadır. Faydaları da düşünüldüğünde satranç oynamak teşvik edilmesi gereken bir oyundur. (oyunu kumar haline getirmedikçe.)(Neden Hadislere inanmamalıyız konusunda.)

Sorularla islamiyet tarzı siteler 1000 yıl önceki insanların düşüncelerini kuranlaştırdığı için şöyle bir başlangıç sunar: x mezhebine göre ……… y mezhebine göre…………… , hatta bazen bu mezheplerin ikisi de çelişkili içerik içerse bile ikisi de kabul edilebilir der. Bu mantığa terstir. İslam aklı kullanmayı teşvik eder, köreltmeyi değil.

Satranç youtube kanalımız için.

Narsizm ve Kuran-Kuranda Kibir ve Psikiyatri

 

Bu yazıda Allah’tan gelen vahiy ve vahyin içerisinde yer alan kuran’da kibirle alakalı olan verileri bilimsel bir bakışla değerlendireceğim. Bunu yaparken Nisa suresi 36 ve Nisa suresi 37. ayetleri temel alacağım.
İlk olarak aşağıdaki ayetleri incelemeniz gerekmekte.

    36 – allah`a ibadet edin ve o`na hiçbir şeyi ortak koşmayın. sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

Yukarıda ayette gördüğünüz üzere Allah önce kendine inanılmasını ve başkalarına yardım edilmesini istemiş ardındansa kibirlenenleri Allah’ın sevmeyeceğinden söz etmiş. Yani burada kuranda kibirli addedilenler yardım etmekten hoşlanmaz demiş.
biraz da bilimsel verileri inceleyelim.

{Bilimsel veri diye kastettiğim şeyler kibir=narsizm düşüncesiyle yapılmıştır. narsizm psikiyatrik hale gelmiş olan kibri inceleyen uç bir örnektir.}

37 – onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve allah`ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.

57:23 – Böylece elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.

“Narsisistik kişilerin temel özellikleri büyüklenmecilik ve başka insanlardan onay ve beğeni toplamak için çırpınmalarına rağmen ,başkasına ilgi ve empati göstermiyor oluşlarıdır.”
yukarıdaki veri incelendiğinde kendini beğenmişlerin başkalarına yardım etmemeleri anlaşılabilir zira onlar kendilerinden başkalarını düşünmemektedir. Eğer başkalarına iyilik yapıyorlarsa da onu kendi benliğini güçlendirmek amacıyla yapıyorlardır.
Ancak asıl olaysa Kuranda bu ayetlerin hemen akabinde bu iyiliğin gösteriş için yapıldığından söz edilmesidir.

“38 – bunlar, allah`a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır! ”

Ayrıca narsizm başkalarıyla ilişkilerimize ket vuruyor da deniyor ve böylece başkalarına yardım etmemizi engellemekte işe yarar oluyor.
“Modernleşme,insanları özgürleştirmiş,fakat aynı zamanda güvensiz de kılmıştır.Narsisizim ,insanları birbirinden uzaklaştırıp aralarına aşılmaz duvarlar örüyor.”
Ayrıca şöyle deniyor:
“Narsisistik ihtiyaçlar : Kendini ifade edebilme,kendini öne çıkarabilme ve biricik olmanın önemi.Ama ahlaki ihtiyaçlar adeta görmezden gelinir : Merhamet,sorumluluk,başka insanlara ihtimam gibi ahlaki ihtiyaçlar kapsama alanı dışındadır.”

Narsizmle alakalı kaynak:http://www.yedikulepsikiyatrimerkezim.com/konudetay/42-narsisizm.html
Nisa Suresi 36 tüm çevirileri: http://www.alimallah.net/nisa+suresi+36.html
Nisa suresi 37 tüm çevirileri: http://www.alimallah.net/nisa+suresi+37.html
Nisa suresi 38 tüm çevirileri: http://www.alimallah.net/nisa+suresi+38.html