Narsizm ve Kuran-Kuranda Kibir ve Psikiyatri

 

Bu yazıda Allah’tan gelen vahiy ve vahyin içerisinde yer alan kuran’da kibirle alakalı olan verileri bilimsel bir bakışla değerlendireceğim. Bunu yaparken Nisa suresi 36 ve Nisa suresi 37. ayetleri temel alacağım.
İlk olarak aşağıdaki ayetleri incelemeniz gerekmekte.

    36 – allah`a ibadet edin ve o`na hiçbir şeyi ortak koşmayın. sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

Yukarıda ayette gördüğünüz üzere Allah önce kendine inanılmasını ve başkalarına yardım edilmesini istemiş ardındansa kibirlenenleri Allah’ın sevmeyeceğinden söz etmiş. Yani burada kuranda kibirli addedilenler yardım etmekten hoşlanmaz demiş.
biraz da bilimsel verileri inceleyelim.

{Bilimsel veri diye kastettiğim şeyler kibir=narsizm düşüncesiyle yapılmıştır. narsizm psikiyatrik hale gelmiş olan kibri inceleyen uç bir örnektir.}

37 – onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve allah`ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.

57:23 – Böylece elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.

“Narsisistik kişilerin temel özellikleri büyüklenmecilik ve başka insanlardan onay ve beğeni toplamak için çırpınmalarına rağmen ,başkasına ilgi ve empati göstermiyor oluşlarıdır.”
yukarıdaki veri incelendiğinde kendini beğenmişlerin başkalarına yardım etmemeleri anlaşılabilir zira onlar kendilerinden başkalarını düşünmemektedir. Eğer başkalarına iyilik yapıyorlarsa da onu kendi benliğini güçlendirmek amacıyla yapıyorlardır.
Ancak asıl olaysa Kuranda bu ayetlerin hemen akabinde bu iyiliğin gösteriş için yapıldığından söz edilmesidir.

“38 – bunlar, allah`a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır! ”

Ayrıca narsizm başkalarıyla ilişkilerimize ket vuruyor da deniyor ve böylece başkalarına yardım etmemizi engellemekte işe yarar oluyor.
“Modernleşme,insanları özgürleştirmiş,fakat aynı zamanda güvensiz de kılmıştır.Narsisizim ,insanları birbirinden uzaklaştırıp aralarına aşılmaz duvarlar örüyor.”
Ayrıca şöyle deniyor:
“Narsisistik ihtiyaçlar : Kendini ifade edebilme,kendini öne çıkarabilme ve biricik olmanın önemi.Ama ahlaki ihtiyaçlar adeta görmezden gelinir : Merhamet,sorumluluk,başka insanlara ihtimam gibi ahlaki ihtiyaçlar kapsama alanı dışındadır.”

Narsizmle alakalı kaynak:http://www.yedikulepsikiyatrimerkezim.com/konudetay/42-narsisizm.html
Nisa Suresi 36 tüm çevirileri: http://www.alimallah.net/nisa+suresi+36.html
Nisa suresi 37 tüm çevirileri: http://www.alimallah.net/nisa+suresi+37.html
Nisa suresi 38 tüm çevirileri: http://www.alimallah.net/nisa+suresi+38.html

Bir Cevap Yazın