İslam ve Cinsellik Yaşantısı

İslam ve cinsellik aslında public olarak ifade edilmeyen ama en çok merak edilen şeyler arasındadır.
Bunun ifade edilmesindeki yegane etken cinselliğin pis, kötü olarak etiketlenmesidir. oysa ki Kuranda belirti
len şartlar yerine getirildiği takdirde islam açısından cinsellik bir tabu değil kişilerin hayatını doğru
düzenleyen ve yönlendiren bir etken haline gelir. Bu yönlendirme sonucunda kişilerin cinselliklerinin sömürül-
mesi önlenmeye çalışılır. yapılan araştırmalara göre insanlar gününün belli bir kısmı üzerinde ergenlikten
itibaren cinsel düşünceler yer alır. cinsellik beynin zevkle alakalı merkezini uyarır. Dolayısıyla haz odaklı
yaşayan insanlar için cinsellik mükemmel bir tatmin kaynağıdır. Ancak bu kaynağın yanlış bir şekilde yönlendi-
rilmesi hayatımızda muhakkak sorunlara yol açacaktır. bu durumu somutlaştırmak gerektir:mesela bir erkek
bir kişiyle sırf beraber olabilmek adına o kişiyi seviyormuş gibi davranabilir. bu yalancı aşık sonradan üzerindeki
cinsel isteğin etkisi geçtiğinde kızdan ayrılmak isteyebilir ancak arada kurulan zorunlu bağ kişilerin ayrılmasını
travmatik kılacaktır. buna zorunlu bağ diyorum çünkü cinsellik sırasında “oksitosin” adı verilen bağlılıkla alakalı
bir madde salgılanır.
İşte kuran’da bu tür olayların önüne geçilebilmek adına maddi güven kaynağı olan mehir şartı aranır beraberliklerde.
bu şart kuranda istenirse şart olarak da kalmaz yani mehir alınmaz eğer istenirse. sözleşmeli bir şekilde beraber
olan eşler çok daha güçlü bağlarla bir araya gelmiş olurlar ve böylece kadının sömürülme ihtimali en aza inmiş oulr.
erkeğin çocuk yapmadığı düşünülürse hamilelik gibi bir bağı olmadığı için kadını bırakıp gitme ihtimalinin daha yüksek
olduğunu da unutmamak gerek. bu biyolojik fonksiyon da çağlar boyu değişmediği için yüce Allah’ın bir emri oluyor haliyle.

Kuranda bu evliliğin yanında aramızdaki bekarları da evlendirmemiz gerektiğinden söz edilir. yani erkeklerde ya da
bayanlarda cinsel agresyon en iyi şekilde önlenmeye çalışılır, üstelik bu ifade edilirken kurandaki ayetlerde ekonomik
durumun fazla takılmaması gerektiğinden söz edilmektedir. Yani günümüzdeki ertelenmiş cinsellik denilen olayın çözümü
sunulmuştur. Bilindiği gibi günümüzde kişilerin eğer üniversite okumuşsa evlenmeleri uzun yıllar gecikiyor. erken evlendi
ğindeyse bu insanlar modernlik dışı algılanıyor. Tabii bu biraz da geleneksel olarak zorla evlendirilmesinden kaynaklanıyor
ancak her erken evlilik (mesela 18-19) böyle algılanmamalıdır. Zira o zaman biyolojik durumumuzun realitesi ihmal edilmiş
olacaktır.
Bir de özgür cinsellik sapkınları kurandaki teşhir karşıtı tutumu eleştirmektedir. yani kadınlar istediği gibi giyinsinler sanane
şeklinde bir şey sunmaktadırlar. ancak buradaki olay kişilere karışmak değildir. bir konuda doğru olduğun fikri ifade edebilmelisin,
yoksa kimseye zorla şunu giyeceksin yapacaksın demek doğru değildir.
Ancak günümüzde de geçmişte de her toplulukta cinsel dürtülerini kontrol etmekte güçlük çeken insanların olduğu malumdur dolayısıyla
buna karşı aşırı cinselliği belli etmeden giyinmek bir korunma önlemi olabilir. ek olarak bu olaylara zaman yönetimi açısından da yaklaşılabilir.
geç evlenmiş birisi tam anlamıyla birisine bağlanmadan önce çok uzun bir süreç yaşayacaktır ve bu süreçte eş bulmak
o kişi için adeta bir iş halini alabilir. ayrılıklar da onun için bir travma kaynağı olabilir. mesela kuranda nazlı konuşmamamız
gerektiğinden söz edilir.(kadınlar için.) nazla konuşan kadın erkeği eğer bu şekilde etkilerse erkeği etkisi altında bırakıp
daha sonra erkeğin ona aşık olmasına neden olabilir. oysa erkeğin kavuşamayacağı ve kadının onu sevmeyeceği bir aşka bağlanması
da kişiler açısından olumsuz bir durum arz etmektedir. her türlü rahatlığı medeniyet zannedenler bazen bunları
anlamayabilir ancak bilsinler ki onların bu düşüncelerini yönlendiren şey hazlarıdır. günümüz toplumlarında yüksek
istatistiklerde sayılabilecek kadar çok kadının hayatında bir kez tacize uğradığı söylenmektedir. bu durumu minimuma
indirebilmek elbette kuran’a uymakla olacaktır. Tabii buradaki tek suç kadında olarak adlandırmak tek taraflı ve erkek
egemen bir bakışın eseri olacaktır ancak kuranda bu konuda hem kadınlara hem de erkeklere tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Son olarak söyleyeceklerim bir kuran ayetlerinin bana hatırlattığı olan “kuran biz zorluğa düşelim diye inmedi.” diyen ayettir.

Bir Cevap Yazın