domain sistemi üzerine

Domainler bilindiği gibi internet’i oluşturan ağları birbirine bağlayan altyapının Amerika’da alt yapısı oluşturulduktan sonra internetin yaygınlaşmasıyla beraber her domaine özgü kişinin ulaşmak istediği yere ulaşmasına yardımcı olan harf ve rakamlı sistemlerdir. Harfle ifade edilmeleri sayıyla ifade edilmesinin yeterince ayırt edici ve akılda kalmayıcı oluşundan dolayıdır. Bu harfle ifade edilen alan adları ise “ilk gelen alır. ” şeklinde bir sistemle dağıtılmaktadır. Bu sistem ise hukuki olarak karmaşa ve çözümsüzlüğe neden olmaktadır. Alan adı karaborsacılığı gibi bir çok sorunu oluşturmaktadır. Markalara ait alan adları önceden alınıp daha sonra ilgili markaya satılmaya çalışılmaktadır. Ya da bir çok alan adı önceden alınıp yüksek fiyatlara satılmaktadır. Bu şekilde akılda kalıcı ve basit domainler domain satıcılarının elinde piyasaya girmeden bekleyen bir mal olma özelliğinin dışına çıkamamış olurlar. Bunun uluslararası standardizasyonuyla ilgili yetkin firma ise Icann’dir.  Her domain alışımızda İcann’in ortaya koyduğu sözleşmeyi kabul ederiz. Böylece Icann legal bir arabulucu rolünü üstlenmiş olur. Para cezası verme gibi bir yetkiye sahip olmasa da domain eğer başka bir markaya satılmak üzere ilgili markadan önce alınmışsa domaini asıl olması gereken sahibine geri verir. Amerika’da kurulmuş olan kuruluş objektif olmamasıyla ilgili bazı eleştiriler alıyor olsa da bağımsız olma iddiasında bir kuruluştur. White paper isimli dokümandan sonra ortaya çıkmıştır. 40 gün içerisinde domainler konusundaki uzlaşma sorunlarına cevap verir. Ayrıca coğrafi bölgelere özgü ayrı domain uzantıları bulunmaktadır. Örneğin türkiye’deki uzantı .tr ‘dir ve nic.tr tarafından com.tr net.tr uzantılarının belgeyle dağıtımı yapılır. İleride serbest dağıtımı planlanıyor olsa da şu anda alımı belgeyledir. nic.tr için yetki şuan için orta doğu teknik üniversitesinde olsa da başka bir devlet kurumuna devredilmeye çalışılmaktadır. Yeni uzantılar çıktığında markaların uyarılması için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir.

Bunlardan biri sunrise period’dur. Burada kurumlara, markalara domaini almaları için zaman tanınır o zaman içinde almaları beklenir.

Defansive period’da ise kendiliğinden tüm markalara ait uzantılar önceden satın alınır.

İstisna yöntemi ve İzleme yöntemi de bulunmaktadır.

 

Bir Cevap Yazın